Zaproszenie do uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Ojczystej ,,Serce w plecaku 2022"

02-09-2022

Zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego "Serce w plecaku 2022", który odbędzie się w Jarosławiu w dniach 12-13 listopada br

Celem festiwalu jest prezentacja i popularyzacja polskiej piosenki patriotycznej: staropolskiej; z lat walki o niepodległość w epoce zaborów; żołnierskiej z okresu II Rzeczpospolitej; z okresu wojny i okupacji; oddającej powojenne dążenie do wolności; wyrażającej miłość Ojczyzny.

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 października br.

Więcej informacji do pobrania pod linkiem:

http://www.mok-jar.pl/zapowiedzi/id4249,Festiwal-Piosenki-Ojczystej-Serce-wplecaku-2022.html