Zakup strojów ludowych dla zespołów CKGM

06-11-2020

  Dyrektor Centrum Kultury Gminy Markowa informuje, że jego instytucja kultury pozyskała nowe stroje ludowe: 22 komplety Strojów Markowskich oraz 20 kompletów Strojów Przeworskich.
  Stroje te zostały zakupione we wrześniu 2020 r. w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.
  Całkowita wartość zadania pn.: „Zakup strojów ludowych dla zespołów CKGM” wyniosła 82 199,60 zł. Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury wyniosło 68 000 zł, a pozostała kwota 21 199,60 zł to wkład własny z budżetu Centrum Kultury Gminy Markowa.
opracował: Jan Kilian Dyrektor CKGM