Za 2 lata bezkolizyjny przejazd w Łańcucie

17-05-2021

  Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Dyrektor PZDW w Rzeszowie Piotr Miąso a w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. partnera projektu Dyrektor Regionu Centralnego Krzysztof Pietras podpisali 17 maja 2021 r. umowę na budowę bezkolizyjnego przejazdu w Łańcucie z wykonawcą z firmą INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Bukałę.
  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń zabierając głos wyraził wdzięczność i uznanie dla Samorządu Województwa Podkarpackiego i inżynierów Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za opracowaną kilka lat temu koncepcję, która na nowo wzbudziła marzenia na bezkolizyjne skrzyżowanie w tym newralgicznym miejscu. Pomysł ten bardzo nam się spodobał i dzięki przychylności Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Posła Kazimierza Gołojucha został wdrożony w życie. Jako lokalni samorządowcy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiaj podpisywana jest umowa i zostanie usprawniony wjazd do Łańcuta od strony autostrady A-4.
Za szczególne zaangażowanie, które doprowadziło do podpisania umowy na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny - Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”, a także za wieloletnią współpracę z samorządami dobrze służącą rozwojowi infrastruktury drogowej, medycznej, edukacyjnej i społecznej na terenie powiatu łańcuckiego wręczył Marszałkowi Województwa Władysławowi Ortylowi pamiątkowy symbol „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”.
 
Obecny na uroczystości Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk pogratulował tego osiągnięcia i podkreślił, że na terenie kraju Rząd Rzeczpospolitej Polskiej realizuje 23 tego typu inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Jak bardzo są to potrzebne przedsięwzięcia przekonał się, gdy musiał czekać w tym uciążliwym zatorze komunikacyjnym.
  Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch podkreślił, że dzięki budowie tunelu nastąpi znacząca poprawa życia mieszkańców Łańcuta i bezpieczeństwo użytkowników drogi wojewódzkiej nr 877. Na tę inwestycję lokalna społeczność czekała ponad 60 lat.
Przejazd kolejowy w Łańcucie jest zamknięty w ciągu doby przez około 8 godzin, a ostatnio po uruchomieniu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej musimy czekać jeszcze dłużej.
 
Bezpieczeństwo i płynność przejazdu poprawi się już za dwa lata jak powiedział Marszałek Władysław Ortyl, który podziękował przedstawicielom PKP i samorządów za współpracę. Podkreślił, że jest to kolejne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Podkarpackiego współrealizowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z którymi układa się bardzo dobra współpraca.
  Do pełni szczęścia brakuje jeszcze w Łańcucie łącznika pomiędzy zjazdem z autostrady A-4 a drogą krajową nr 94 (jej włączenie planowane do budowanego ronda na wysokości ul. Granicznej) z kolejnym bezkolizyjnym skrzyżowaniem z magistralą kolejową E-30. O środki unijne na tę kolejną wielomilionową inwestycję w Łańcucie zabiega Poseł Kazimierz Gołojuch członek sejmowej komisji do Spraw Unii Europejskiej, który wytrwale pozyskuje przychylność decydentów, by rozwiązywać nierozwiązywane od dziesięcioleci w Łańcucie problemy dotyczące budowy nowoczesnej infrasruktury drogowej. Za dwa lata wybudują tunel pod przejazdem kolejowym, jeszcze wcześniej zakończą przebudowę drogi krajowej nr 94 przez Łańcut, a w nieodległej perspektywie będzie też łącznik.
Robert Kochman