XXXVI sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

13-04-2018

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 11 kwietnia 2018 r.w sprawie zwołania XXXVI SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 814)

zwołujęXXXVI SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezesa Centrum Medycznego w Łańcucie z działalności w roku 2017, kontraktowanie świadczeń medycznych, sytuacja finansowa, stan inwestycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału „Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.” z siedzibą w Łańcucie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Łańcuckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Łańcuckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 8. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 9. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK