XXXV sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

02-03-2018

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie zwołania XXXV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 814)

zwołujęXXXV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się 8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu łańcuckiego za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie za rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 8. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 9. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK