XXVII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

14-07-2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 12 lipca 2021 r.w sprawie zwołania XXVII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołujęXXVII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie 21 lipca 2021 r. (środa) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu łańcuckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Łańcucie, Leżajsku, Rzeszowie i Przeworsku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 10. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 11. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN