XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

08-04-2019

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Warszawie miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z udziałem starosty łańcuckiego będącego wiceprezesem ZPP. Zgromadzenie  połączone było z jubileuszowymi obchodami XX-lecia powiatów.

W porządku obrad znalazły się takie punkty jak sprawozdanie z wykonania budżetu ZPP za rok 2018, uchwała dotycząca wysokości i terminu płatności składek członkowskich, projekt budżetu na rok bieżący, założenia programowe Związku, zmiany Statutu, dyskusja programowa.

W trakcie obrad dyskutowano na temat partnerstwa publiczno - prywatnego, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019 - 2023 oraz spraw bieżących istotnych dla samorządów powiatowych.  Został również opracowany wzór raportu o stanie powiatu.

W czasie obrad przyznano również odznaczenia BENE MERITUS POWIATOM. Starosta łańcucki Adam Krzysztoń otrzymał je z rąk Prezesa Związku Powiatów Polskich.Przyznawane jest ono celem wyróżnienia za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Związek Powiatów Polskich z okazji dwudziestej rocznicy powstania samorządu powiatowego wydał jubileuszowy numer „Dziennika Warto Wiedzieć”, w nim przypomnienie historii powstania Związku Powiatów Polskich,  wywiady z prezesami Zarządów wszystkich kadencji ZPP i wspomnieniowa fotogaleria.

Wiecej informacji można znaleźć TUTAJ

fot. zpp.pl