XXI Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

23-11-2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 23 listopada 2020 r.w sprawie zwołania XXI SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołujęXXI SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łańcuckiego za rok szkolny 2019/2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 9. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN