XX Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę

23-07-2021

  XX Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę będzie w dniach 25-30 lipca 2021 r. i rozpocznie się w niedzielę od Mszy Świętej o godz. 7.00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie przy ul. Górne 1. Patronat nad pielgrzymką, jak co roku objął Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, który po raz kolejny uczestniczy w pielgrzymowaniu na rowerze razem z 125 osobami, w wieku od 5 i 10 lat do 81 lat.
  W ciągu pięciu dni pielgrzymi w żółtych koszulkach z herbem Powiatu Łańcuckiego pokonają trasę około 360 km. Odwiedzą oni na pątniczym szlaku takie miejsca kultu religijnego jak: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, Sanktuarium Matki Bożej z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich, zabytkowy drewniany kościółek pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach, średniowieczną Kolegiatę w Wiślicy, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy oraz Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie k. Żarek.
  W czwartek 29 lipca br. o godz. 17.30 w Bazylice Jasnogórskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej będzie sprawowana Msza Święta przez księdza Albina Pawłowskiego MS ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance, który pełni obowiązki kapelana pielgrzymki i będzie ponosić trudy rowerowego pielgrzymowania. Będzie to aktywny wypoczynek, w każdym dniu będzie sprawował Eucharystię i służył opieką duchową. Poprowadzi rekolekcje w drodze pod hasłem: „CZAS to MIŁOŚĆ”.
  Na piątek 30 lipca br. dla większości został zaplanowany powrót autokarem do Łańcuta. Jednakże, tak jak i w minionych latach znajdzie się grupa kilku kolarzy, którzy będą wracali na rowerach z Częstochowy do Łańcuta i to nawet w ciągu jednego dnia. Organizatorem pielgrzymki jest Mariusz Sroczyk z Krzemienicy, który wspierany jest przez pielgrzymów. Pomoc medyczną zabezpieczają pielęgniarki Katarzyna Harpula i Aneta Sroczyk, mechanikiem pielgrzymki jest Andrzej Chmura, sekretarzem pielgrzymki Robert Kochman, w wodę mineralną i produkty żywnościowe od wielu lat zaopatruje pielgrzymów Ryszard Kucha, transport bagaży Dariusz Gamracy. Prowadzącym grupę drugą i animatorem muzycznym pielgrzymki jest Wiesław Dedio. Nad sprawnym przejazdem na trasie sześciu grup pielgrzymki czuwa tzw. Lotna Brygada w składzie: Marek Zygmunt, Tomasz Harpula, Dariusz Tabin, Bogusław Kukla, Beata Nowak, Tomasz Pawłowski, Arkadiusz Dziedzic i Piotr Chomik. Pomagają im łącznicy jadący w każdej z pięciu grup, którymi są: Jacek Glac, Andrzej Szczupak, Krzysztof Chmiel, Kazimierz Wojnarski i Stanisław Dawidowicz. W każdej grupie kolarzy jest prowadzący i zamykający grupę. Organizatorzy przypominają o obowiązku korzystania z kasku rowerowego podczas jazdy na rowerze i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także stosowania się do poleceń osób funkcyjnych w kamizelkach odblaskowych. Dokumentację fotograficzną pielgrzymki będzie prowadził Jan Zięba, który na rowerze zdobył Wielką Złotą Kolarską Odznakę Pielgrzyma PTTK, gdyż w ciągu kilku ostatnich lat odwiedził ponad tysiąc kościołów, co też zdołał udokumentować. Tylko nieco mniej kościołów na rowerze odwiedziły Irena Dziak i Maria Rejman, które zdobyły Złote Odznaki.
  W pielgrzymce weźmie też udział wraz z wnukami Edward Krauz, organizator czternastu dotychczasowych pielgrzymek. Wśród ciekawostek i osobliwości tegorocznej pielgrzymki warto podkreślić, że na 126 pielgrzymów kilku jeszcze nie ukończyło 18 lat i będą jechać pod opieką rodziców czy dziadków. Najstarszym kolarzem jest Roman Kapusta, który w tym roku ukończył 81 lat. Na rowerach pojedzie 55 kobiet, co stanowi 44 procent wszystkich pielgrzymów.
  Jubileuszowa XX Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę będzie przebiegać następującą trasą:

Dzień pierwszy-25 lipca (niedziela) Łańcut wyjazd godz. 8.45-Malinie godz. 17.30 trasa ok. 83 km godz. 7.00 - zbiórka parking przy kościele Św. Michała Archanioła w Łańcucie ul. Górne 1;

Dzień drugi – 26 lipca (poniedziałek) Malinie godz. 8.00 - Wiślica godz. 17.30 trasa ok. 75 km;

Dzień trzeci – 27 lipca (wtorek) Wiślica godz. 8.30 - Kozłów godz. 16.30 trasa ok. 66 km;

Dzień czwarty – 28 lipca (środa) Kozłów godz. 8.00 - Kroczyce godz. 17.00 ok. 65 km;

Dzień piąty- 29 lipca (czwartek) Kroczyce godz. 8.30 - Jasna Góra godz. 14.00 trasa 55 km;

Dzień szósty – 30 lipca (piątek) Częstochowa wyjazd z parkingu koło klasztoru na Jasnej Górze godz. 10.00 planowany przyjazd autokaru do Łańcuta parking przy ul. Cetnarskiego 2 godz. 17.00.

  W tym roku zdecydowana większość pielgrzymujących na rowerach legitymuje się zaświadczeniem o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Jednakże tak jak w minionym roku pielgrzymi będą się stosować do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych (maseczki, dezynfekcja, dystans) oraz przepisów obowiązujących uczestników ruchu drogowego w szczególności jedziemy na rowerach w kasku na głowie. Szczęśliwej drogi już czas.
Robert Kochman

Uwaga szczegółowy program i śpiewnik pielgrzymki do pobrania w załączonych plikach pdf. Po wydrukowaniu można je złożyć w małą podręczną książeczkę.