XVI Targi Edukacyjne Powiatu Łańcuckiego

21-04-2023

W dniach 18-19 kwietnia 2023 r. w Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka w Łańcucie miała miejsce 16. edycja Powiatowych Targów Edukacyjnych. Są one doskonałą platformą pozyskania przez ósmoklasistów informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.

W dwudniowych targach zaprezentowały się szkoły:

Swoje stoiska miały również:

  • Młodzieżowa Rada Powiatu Łańcuckiego
  • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie
  • Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Łańcucie

Licznie przybyli ósmoklasiści ze szkół podstawowych powiatu łańcuckiego i powiatów sąsiednich mieli okazję bezpośredniej rozmowy ze swoimi starszymi kolegami oraz nauczycielami szkół ponadpodstawowych na tematy możliwości, jakie dają prezentujące się szkoły oraz z przedstawicielkami firm patronackich EME Aero z branży lotniczej i BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane.  Każdy z odwiedzających targi otrzymał „Powiatowy Informator Edukacyjny 2023/2024” będący kompendium wiedzy na temat kierunków oraz życia prezentowanych szkół, a także zawierający informacje dotycząca rekrutacji do szkół i terminów składania wniosków o przyjęcie do szkół.

Otwierając targi, starosta łańcucki Adam Krzysztoń  podkreślił, że Powiat Łańcucki inwestuje w szkoły i placówki oświatowe, starając się, by były one nowoczesne i zapewniały wysoki standard kształcenia. Nasze szkoły współpracując z uczelniami wyższymi oraz wiodącymi przedsiębiorstwami realizują projekty, które pozwalają na pogłębianie wiedzy oraz wielorakich kompetencji, m.in. w czasie zagranicznych praktyk. Bardzo dobra kadra pedagogiczna, ciągle doskonalona baza dydaktyczna, wielość form aktywności pozalekcyjnych umożliwiają osiąganie wysokich wyników w nauce. Absolwenci naszych szkół ponadpodstawowych podejmują studia na najlepszych uczelniach w kraju.

W trakcie targów miało miejsce wręczenie nagród w VIII Powiatowym Konkursie „Zawód Moich Marzeń” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łańcucie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Rzeszowie, objętym patronatem honorowym przez Starostę Łańcuckiego. Więcej informacji o konkursie TUTAJ.

Wśród gości odwiedzających targi, prócz uczniów klas ósmych i ich nauczycieli, znaleźli się dyrektorzy szkół podstawowych oraz Burmistrz Miasta Łańcuta, Wójt Gminy Łańcut, Wójt Gminy Żołynia oraz Zastępca Wójta Gminy Czarna.

Całość poprowadziła pani Kamila Konieczny, a swym występem uświetnili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Maja Styś, Magdalena Bącal  oraz TMR BAND.

fot. Michał Hubala