XLII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

23-01-2023

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 23 stycznia 2023 r.w sprawie zwołania XLII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)

zwołujęXLII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora PCPR w Łańcucie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Markowa zadania publicznego polegającego na „letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Markowa z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Białobrzegi zadania publicznego polegającego na „letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Czarna zadania publicznego polegającego na „letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Czarna z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/303/2022 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łańcuckiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łańcuckiego.
 16. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 17. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN