XIV SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

17-12-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 16 grudnia 2019 r.w sprawie zwołania XIV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

 

zwołujęXIV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 70/26.

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych za udział w pracach Rady Powiatu Łańcuckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Powiatu Łańcuckiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 13. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN