XIII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

20-11-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 20 listopada 2019 r.w sprawie zwołania XIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

 

zwołujęXIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I / 6 / 2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 7. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 8. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN