XII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych powiatu łańcuckiego - Łańcut 2019

08-04-2019

4 kwietnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie odbyła się „XII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego”, której głównym celem była integracja osób niepełnosprawnych z środowiskiem lokalnym, rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań oraz popularyzacja terapii poprzez ruch.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Miasto Łańcut oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej. Współorganizatorami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Udział wzięli uczestnicy, podopieczni i wychowankowie organizacji:

Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej, Domu Dziennego Pobytu Caritas w Łańcucie, Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Łańcucie, Wspólnoty Perełki z Łańcuta Ruchu „Wiara i Światło”, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacja Contigo, Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego nr 4 Powiatu Łańcuckiego, Powiatowego Koła Związku Niewidomych w Łańcucie.

Tegoroczna, już XII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych powiatu łańcuckiego, zgromadziła około 300 osób.

Podczas oficjalnego otwarcia imprezy z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kościelnych i zaproszonych gości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Husowa, wspólnie zawodnicy, sędziowie, opiekunowie i wolontariusze, przemaszerowali po płycie hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Następnie uroczyście odśpiewano hymn narodowy, zapalono znicz, a zawodnicy i sędziowie złożyli ślubowanie.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia, serdeczne pozdrowienia i życzenia dobrej zabawy przekazali wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, burmistrz Miasta Łańcucta Rafał Kumek, w imieniu posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, Kinga Nowak. Natomiast w imieniu arcybiskupa Adama Szala i Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej księdza Artura Jańca pozdrowienia i życzenia przekazał wicedyrektor Caritas, ksiądz Paweł Konieczny.

Zawodnicy rywalizowali w rozgrywkach sportowych, takich jak: dźwiganie sztangi leżąc, boccia, rzut woreczkiem do celu, rzut do kosza, zawody na balonach, rzut lotką do tarczy, warcaby stupolowe i tenis stołowy. Największą frajdę sprawiła ostatnia konkurencja - przeciąganie liny, która zaangażowała wszystkich uczestników tego ważnego wydarzenia.

Zadowolone i uśmiechnięte twarze były widoczne na każdym kroku, a wszechogarniająca radość, zaangażowanie w konkurencje i zawzięte kibicowanie towarzyszyły wszystkim podczas trwania całego wydarzenia. Sportowe emocje z pewnością długo będą żyły w uczestnikach imprezy.

Spartakiada zakończona została wręczeniem pamiątkowych medali i dyplomów oraz nagród.

Składając serdeczne podziękowania, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XII Spartakiady Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego 2019.

Dziękujemy za wsparcie wolontariuszom i opiekunom z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie, wolontariuszom i opiekunom ze Szkolnych  Kół  Caritas z  II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Łańcucie  i  Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie oraz nauczycielom i uczniom  z Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie, którzy zapewnili nam opiekę medyczną. Dziękujemy panu Krzysztofowi Szczepaniakowi za wspaniałe prowadzenie całej imprezy. Podziękowania kierujemy również ku sponsorom, którzy wsparli  imprezę: Firmie Multifarb z Rzeszowa, Cukierni Wiolinka z Woli Małej, Firmie Chmielik Zdrój oraz Radiu Fara i TV Łańcut, którzy objęli imprezę patronatem medialnym.

NORW Caritas w Wysokiej