XII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

19-11-2007

15 listopada 2007 r. (czwartek) w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie odbyła się XII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. W trakcie obrad została przedstawiona prezentacja Departamentu Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dotycząca planowanego do realizacji w Podkarpaciu Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 z zakresu rozwoju infrastruktury edukacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, turystyki i rekreacji.

Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie, które przedstawił pan Marek Kuźniar Dyrektor PUP.

Na sesji podjęto również uchwały:

·          w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Łańcuckiego

·          w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

·          w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/07 z dnia 29.01.2007 r. Rady Powiatu Łańcuckiego dot. zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łańcucie

·          w sprawie ustalenia kolejności realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej na lata 2007 – 2013

·          uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łańcuckiego do Lokalnej Grupy Działania (warunkuje to  wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4. LEADER)

·          uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego (na urządzenie pomieszczeń dla Starostwa Powiatowego w Kwidzyniu spalonych w pożarze)

·          uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2007.