XII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

07-11-2007

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 7 listopada 2007 r.

w sprawie zwołania XII SESJI
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z późn. zm.),
zwołuję
XII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

która odbędzie się w dniu 15 listopada 2007 r. (czwartek) o godz. 11.00  w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Departamentu Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dotycząca planowanego do realizacji w Podkarpaciu Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 z zakresu rozwoju infrastruktury edukacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, turystyki i rekreacji.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Łańcuckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/07 z dnia 29.01.2007 r. Rady Powiatu Łańcuckiego dot. zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łańcucie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kolejności realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej na lata 2007 – 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łańcuckiego do Lokalnej Grupy Działania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2007.
12. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
13. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łańcuckiego

Stanisław PANEK