XII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

25-10-2019

Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy,
jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk
przed własną słabością.

Jan Paweł II

  We wtorek 22 października 2019 r. w pięknej Sali Balowej Hotelu Łańcut odbył się XII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu łańcuckiego. W tegorocznej edycji wzięło udział około 300 osób z 17 organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne z powiatu łańcuckiego.

  Cieszyliśmy się z obecności nowopowstałych organizacji takich jak: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ADOŃ, Dzienny Dom Pomocy „Zloty Liść” w Albigowej, Dzienny Dom Opieki dla Seniorów Łańcut-Podzwierzyniec. Osoby niepełnosprawne pod okiem opiekunów przygotowały piękne występy, zarówno wokalne, jak i taneczne. Wszystkie organizacje przygotowały wystawy rękodzieła. Na scenie gościliśmy przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie, Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łańcucie, Domu Dziennego Pobytu Caritas w Łańcucie, Duszpasterstwa Osób Niesłyszących, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ADOŃ, Dziennego Domu Pomocy „Zloty Liść” z Albigowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Dziennego Domu Opieki dla Seniorów Łańcut-Podzwierzyniec oraz Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej. Ponadto wystawy swoich pracy przygotowali przedstawiciele: Polskiego Związku Niewidomych, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Żołyni, Stowarzyszenia Perełki, Polskiego Związku Diabetyków, Zakładu Aktywizacji Zawodowej Fundacji Contigo.

  Wszyscy uczestnicy mogliśmy podziwiać liczne talenty osób niepełnosprawnych i seniorów. Nigdy nie brakuje na niej przyjaciół osób niepełnosprawnych. Wśród przybyłych gości byli Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Rafał Kumek Burmistrz Miasta Łańcuta, Maciej Szymański Dyrektora PFRON w Rzeszowie, ks. prałat Artur Janiec Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. prałat Feliks Paściak Proboszcz parafii w Wysokiej, ks. prałat senior Edward Śnieżek, Joanna Dubiel-Sowa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb mundurowych, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

  Przegląd współorganizowali Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie i Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy uczestnicy mogli cieszyć się ze wspólnie spędzonego czasu, zaprezentować innym swoje umiejętności i talenty. Szczególnie należy podkreślić pomoc wolontariuszy, którzy co roku uczestniczą w przygotowaniu tego wydarzenia. Wśród nich są uczniowie z powiatowych szkolnych kół Caritas działających przy: Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie (opiekun Beata Bujak), II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie (opiekun Agnieszka Szpunar), Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie (opiekun Ewelina Olejnik), a także studentkom z Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z doktorem Hubertem Sommerem. Podziękowania kierujemy dla Stanisława Peszki właściciela Hotelu Łańcut za udostępnienie klimatycznej sali. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy pomogli i przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu łańcuckiego. Do zobaczenia za rok!