XI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego

11-05-2018

XI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego zgromadziła 10 maja br. w hali MOSiR w Łańcucie przedstawicieli organizacji zrzeszającej osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu łańcuckiego. W tegorocznej edycji udział wzięły Dom Dziennego Pobytu Caritas w Łańcucie, Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie, Łańcuckie Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Łańcuckie Koło Polskiego Związku Niewidomych, Łańcucki Oddział Polskiego Związku Głuchych, Zakład Aktywizacji Zawodowej Fundacji Contigo w Woli Dalszej, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej oraz Wspólnota Perełki z Łańcuta.

Przy dźwiękach orkiestry Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta zawodnicy wmaszerowali do hali, gdzie rozpoczęła się uroczystość otwarcia Spartakiady. Po odśpiewaniu hymnu olimpijski ogień  przekazywany był z rąk do rąk zawodników by  został uroczyście zapalony przez Dariusza Gwizdaka z Rakszawy. W imieniu uczestników słowa ślubowania odczytała Patrycja Kasperkiewicz, a  w imieniu sędziów ślubowanie złożył Benedyk Skiba.

Uroczystego otwarcia Spartakiady, w imieniu zaproszonych gości dokonali: Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa Kraus oraz  Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej Ks. Witold Burda. Zawodnikom kibicowali również: Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej Ks. Witold Burda, Ks. Marcin Ziobro, Proboszcz Parafii pw. św. Małgorzaty w Wysokiej Ks. Prałat Feliks Paściak, Dyrektor MOSiR w Łańcucie Jerzy Hałka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Joanna Dubiel-Sowa, Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jadwiga Cwynar, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie bryg. Jacek Rejman, Komendant Powiatowej Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Piechowski, Dyrektor NMOW Robert Tendaj, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie Elżbieta Hanus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, Radna Powiatu Łańcuckiego Anna Katarzyna Bis, Prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Łukasz Wais, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Marek Miezin, Dyrektor Zespołu Szkół w Soninie Ewa Kotwica, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie Krzysztof Lepak, Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach Alicja Palanik, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie Jeannette Naściszewska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie Marek Kilian, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego Nr 4 Powiatu Łańcuckiego Zdzisław Nowak, Prezes Powiatowego Koła Niewidomych Zofia Kuźniar, Prezes Polskiego Związku Głuchych Oddziału w Łańcucie Marcin Porębski, Kierownik NORW Caritas w Wysokiej Janina Surmacz, Prezes Stowarzyszenia Perełki w Łańcucie Natalia Lichtarska, Prezes Fundacji Contigo Andrzej Reizer, Dyrektor Domu Dziennego Pobytu Caritas w Łańcucie Iwona Łysik, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Łańcucie Ewa Pierzga, Prezes Zarządu Firmy Multifarb sp z o.o. Józef Bigos, Przedstawiciel Firmy Multifarb Aleksander Maślak, Prezes Łańcuckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych Marian Wrona.

W Spartakiadzie wzięło udział ponad 250 zawodników oraz ok. 40 wolontariuszy, między innymi z: Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie, Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie oraz Wychowankowie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie.

Zawodnicy brali udział w następujących konkurencjach: dźwiganie sztangi leżąc, szachy stupolowe, rzut do kosza, rzut lotką do tarczy, unihokej, wyścigi na balonach, rzut woreczkiem do celu, boccia, tenis stołowy i przeciąganie liny. W uznaniu zaangażowania i wytrwałości w sportowych zmaganiach uczestnicy Spartakiady otrzymali okolicznościowe medale, a przedstawiciele organizatorów oraz instytucji wspierających - pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie Spartakiady miało miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie. To laureaci Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną (o którym pisaliśmy tutaj) otrzymali z rąk Wicestarosty Łańcuckiego Barbary Pilawy-Kraus oraz Dyrektor PCPR w Łańcucie Joanny Dubiel-Sowy dyplomy i upominki.