XI SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

05-10-2007

4 października 2007 r. (czwartek) w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie odbyła się XI sesja Rady Powiatu Łańcuckiego.
W sesji uczestniczył pan Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm V kadencji.

W trakcie obrad pan Stanisław Gwizdak – Burmistrz Miasta Łańcuta złożył podziękowania na ręce Starosty oraz Przewodniczącego Rady za przekazanie obiektu stadionu sportowego na rzecz miasta. Równocześnie radni podjęli uchwałę, umożliwiającą przekazanie części działki, na której zlokalizowany jest stadion pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łańcucie, które przedstawił pan Leszek Bar Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Pani Ewa Naróg p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaprezentowała pakiet uchwał dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i podziału środków PFRON oraz sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2006 (uchwały w sprawie zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla PCPR w Łańcucie, w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2007, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Łańcucie za rok 2006 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007).

Skarbnik Powiatu Stanisław Barnat przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za I półrocze 2007 r.

Na sesji podjęto również uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/07 z dnia 21.08.2007 r. Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako części wkładu własnego na realizację projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz dotyczące zmian w budżecieu Powiatu Łańcuckiego na rok 2007.