XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

09-09-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 9 września 2019 r.w sprawie zwołania nadzwyczajnej XI SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

 

zwołujęXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

na dzień 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
  5. Zakończenie sesji

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN