X Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

24-09-2019

22 września 2019 r. o godz. 9.00 na Stadionie Miejskim w Łańcucie odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
W zawodach udział wzięło 10 drużyn reprezentujących jednostki OSP powiatu łańcuckiego, w tym 7 męskich i 3 kobiece.
Wszystkie startujące drużyny to zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz obrońcy tytułów z poprzednich zawodów powiatowych.
Komendantem zawodów był kpt. Michał Hader a sędzią głównym – mł. bryg. Mariusz Kluz z KP PSP w Łańcucie.

Zawody zostały rozegrane w czterech kategoriach – w dwóch konkurencjach, tj.: sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.

Drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały  puchary, statuetki i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody zostały ufundowane przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Gołojucha, Starostę Łańcuckiego Adama Krzysztonia i Radę Powiatu Łańcuckiego.

Zawody obserwowali zaproszeni goście, a wśród nich: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Gołojuch,  przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, Prokurator Rejonowy Marek Jękot, Powiatowy Lekarz  Weterynarii Leszek Bar, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Joanna Dubiel-Sowa, Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jadwiga Cwynar, Prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Łukasz Wais, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek, Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta Adam Opałka, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota, Dyrektor Domu pomocy Społecznej w Łańcucie Krzysztof Lepak, byli komendanci powiatowi PSP w Łańcucie: st. bryg. w st. spocz. Roman Poterek i bryg. w st. spocz. Józef Nicpoń, byli zastępcy komendanta powiatowego PSP w Łańcucie: mł. bryg. w st. spocz.  Jacek Bzdęga i st. kpt. w st. spocz. Krzysztof Wojnar, prezes Koła ZEiR w Łańcucie Janusz Cierpisz, właściciel firmy JetFire Sylwia Bytnar, starszy specjalista ds. BHP i ppoż - Roman Cieśla oraz komendanci, prezesi, naczelnicy  i członkowie OSP  z terenu powiatu łańcuckiego.

W trakcie zawodów przedstawiciele strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej wręczyli Panu Kazimierzowi Gołojuchowi, Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzeźbę św. Floriana - w dowód wdzięczości za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie łańcuckim oraz pomoc w pozyskiwaniu nowych pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego.

Źródło: KP PSP w Łańcucie