Wyróżnieni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

11-09-2019

  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń wraz z 10 mieszkańcami powiatu łańcuckiego zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczali Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. Uroczystość miała miejsce w środę 11 września 2019 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

  Wśród wyróżnionych mieszkańców powiatu łańcuckiego znaleźli się: Tadeusz Borcz, Edward Cwynar, Stanisław Dec, Ryszard Drabicki, Adam Krzysztoń, Grażyna Kunysz, Włodzimierz Liszka, Bronisław Majchrzak, Stanisław Olech, Tadeusz Szpunar i Janusz Trybus.

  Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymały osoby zasłużone w szeroko pojętej działalności społecznej i zawodowej na rzecz województwa podkarpackiego i jego mieszkańców. Ustanowione w 2018 r. odznaczenie jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

  Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021.

  Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez: 1) pełnienie nienagannej służby publicznej–cywilnej lub wojskowej, 2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, 3) aktywną działalność zawodową i społeczną, 4) twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wszystkim odznaczonym składamy gratulacje i wyrazy uznania za wyróżniającą się działalność, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę.

tekst i zdjęcia Robert Kochman opracowanie na podstawie www.rzeszow.uw.gov.pl