Wspomóżmy Przedszkolaki na Ukrainie.

21-07-2006
Powiat Łańcucki od 2003 roku współpracuje z Powiatem Stryjskim na Ukrainie. Współpraca dotyczy działalności socjalnej, oświaty i kultury, sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony zabytków historycznych, pomocy lokalnym inicjatywom gospodarczym, turystycznym i sportowym oraz gospodarki komunalnej, budownictwa i utrzymania dróg,. Proboszczem parafii katolickiej w Stryju jest Jan Nikiel, kapłan polski z diecezji małopolskiej, który zarazem jest Dyrektorem CARITAS-SPES Diecezji Lwowskiej. Bieżącym dziełem Księdza jest budowa bardzo potrzebnego na Ukrainie przedszkola. Wspomóżmy wyposażenie przedszkola poprzez ofiarowanie nowych lub używanych zabawek, książek, filmów (nie o treści militarnej) oraz przyborów szkolnych (kredki, flamastry, papier kolorowy, farby, plastelina itp.) Akcja zbierania darów potrwa do 11 sierpnia 2006 r. w Biurze Promocji Powiatu Łańcuckiego przy ul. Mickiewicza 8, pok. nr 1, I p,  w godz. 9.00 – 13.00 Wszystkim Darczyńcom za ofiarność ogromnie dziękujemy!