Wspólne kolędowanie w Dziennym Domu Opieki dla Seniora w Łańcucie

11-01-2019

W dniu 10 stycznia 2019 r. w Dziennym Domu Opieki dla Seniora odbyła się  uroczystość wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem,  w którym udział wzięli: ks. proboszcz Tadeusz Kocór, Pani Barbara Pilawa - Kraus - wicestrosta łańcucki, Robert Kochman - sekretarz powiatu łańcuckiego, zarząd oraz pracownicy Centrum Medycznego w Łańcucie.  Podopieczni razem z Panią Beatą Molendą - dyrektorem DDO oraz całym zespołem terapeutycznym zorganizowali bardzo miłe i świąteczne spotkanie, przygotowali część artystyczną, czytali napisane przez siebie wiersze, przygrywali na harmonii śpiewając kolędy. Na końcu wszyscy połamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. Pani Beata Molenda poprosiła zaproszonych gości o wpisanie się do Kroniki, która powstała wraz z założeniem Dziennego Domu Opieki dla Seniora i jak zaznaczyła będzie sie zapełniać samymi radosnymi i ciekawymi wydarzeniami. Na koniec wszyscy goście zostali obdarowani świątecznymi upominkami.

Wszyscy bardzo serdecznie podziękowali seniorom za zaproszenie, wyrażając słowa szczerego uznania i podziwu za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Przypominamy, że Dzienny Dom Opieki rozpczął swoją działalność  2.01.2019 r.  Mieści się w budynku nr 6 (obok poradni chorób płuc), w chwili obecnej liczy 21 podopiecznych, 3 zostanie przyjętych w lutym. Lista chętnych stale rośnie. 

Gratulujemy pani Dyrektor i wszystkim pracownikom DDO, że w tak krótkim czasie udało im się stworzyć tak miłą i rodzinną atmosferę, gdzie wszyscy czują się potrzebni i wspólnie angażują się w różne przedsięwzięcia. Życzymy Wam wytrwałości, dużo uśmiechu i radości z codziennej pracy.

Źródło: CM w Łańcucie