Wspieraj lokalnie – przekaż 1% podatku

26-01-2021

Powiat Łańcucki kontynuuje udział w programie "Wspieraj lokalnie" prowadzonym przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP), który umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego działającej na terenie naszego powiatu.

Dzięki udziałowi w projekcie można rozliczyć swój PIT za 2020 rok za pomocą specjalnie utworzonego darmowego programu. Warto podkreślić, że dzięki wskazanemu programowi podatnicy mogą też od razu przekazać 1% swojego podatku dla organizacji, które posiadają status OPP na terenie Powiatu Łańcuckiego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki https://www.pitax.pl/ 
w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych https://www.iwop.pl/

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Łańcuckiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. (zaktualizowany 14 stycznia 2021 r.)

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniane są organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Wykaz tworzony jest na dzień 30 listopada danego roku podatkowego u publikowany do
15 grudnia. 

W 2020 r. organizacje uprawnione do otrzymania 1% należnego podatku za 2019 r. na terenie Powiatu Łańcuckiego otrzymały wsparcie na łączną kwotę w wysokości: 166 887,57 zł (stan na 16 września 2020 r.)