Wrócę nową nadzieją i nową spojrzę twarzą

21-03-2017

Uczestnicy konkursu „Strofy i kadry z Ziemi Łańcuckiej”
przypomnieli poezję Reginy Schönborn

  Na stoliku pióro i korale, tomiki wierszy. Na krześle portret, kapelusz, szal i oczywiście róża. W takim entourage’u młodzi, wrażliwi ludzie recytowali wiersze Reginy Schönborn.

  16 marca miała miejsce III edycja Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Fotograficznego „Strofy i kadry z Ziemi Łańcuckiej” organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki oraz Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta. Tegoroczna edycja zgromadziła niemal 50 uczestników, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu, którzy przypomnieli osobę Reginy Schönborn, poetki z odwagą stawiającej czoła cierpieniu i czerpiącej z detali codzienności inspiracje do przeżyć i refleksji.
  Młodzieży prezentującej fotografie inspirowane wierszami oraz prezentującej recytatorskie interpretacje tekstów z ciepłym słowem i wzruszeniem towarzyszyła córka poetki, pani Małgorzata Hadław. Postać Reginy Schönborn przedstawiła we wspomnieniowej opowieści, prezentując rodzinne pamiątki, czytając i śpiewając wiersze matki w duecie z panią Dorotą Ziajor. Małgorzata Hadław przyznała również nagrody specjalne Paulinie Belcar z 2 LO oraz Łukaszowi Słoninie z Publicznego Gimnazjum w Soninie.
  Nagrody dla młodych fotografów i recytatorów ufundowali: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń oraz Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak.
  Jury konkursu fotograficznego -  Edward Soński, znany łańcucki fotograf, opiekun łańcuckiego Foto-Klubu, Marcin Pieniążek, członek Foto-Klubu oraz Katarzyna Gwizdała, absolwentka filologii polskiej, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie – przyznało nagrody i wyróżnienia: I miejsce - Patryk Bielecki (Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie), II miejsce - Aleksandra Przybyło (II LO), III miejsce - Paulina Belcar (II LO). Wyróżnienia otrzymali:
Gabriela Nizioł (II LO), Jakub Chudzik (Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach), Weronika Naworol (Publiczne Gimnazjum w Soninie).
  Jury konkursu recytatorskiego (Urszula Pantoła z Koła Poetów Gminy Łańcut, Aneta Gawaluch nauczyciel – polonista oraz Agnieszka Kuźniar – absolwentka filologii polskiej, pracownik Urzędu Miasta Łańcuta) przedstawiło werdykt: I miejsce - Agnieszka Żaba (Zespół Szkół w Żołyni), II miejsce – Wiktoria Lęcznar (I LO),
  III miejsce ex aequo - Dominik Włodarczyk, Klaudia Buszta oraz Aleksandra Sierżęga (Publiczne Gimnazjum w Rakszawie). Wyróżnienia otrzymali:
  Maria Kuchtar (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie), Weronika Paczocha (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie), Natalia Bytnar (Zespół Szkół w Wysokiej), Justyna Szarek (Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach), Jan Kochman (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie), Patrycja Szpytma (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie), Szymon Kwolek (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie), Emanuela Lebedyńska (II LO), Jadwiga Serafin (II LO), Krystian Węgrzyn (II LO).
  W tegorocznej edycji konkursu młodzież szkół powiatu po raz kolejny dowiodła nie tylko recytatorskich i fotograficznych talentów, ale również wrażliwości estetycznej i zainteresowania kulturą regionu.

Zdjęcia: Gabriela Nizioł i Jakub Kowalczyk