Wręczono akty powierzenia stanowiska dyrektorom szkół ponadpodstawowych

25-08-2020

24 sierpnia 2020 r. w czasie posiedzenia Zarządu Powiatu Łańcuckiego dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie otrzymali z rąk wicestarosty łańcuckiego Barbary Pilawa-Kraus akty powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

Dyrektorem I LO została Maria Buk-Kalinowska, natomiast dyrektorem ZST ponownie Marek Miezin.

29 czerwca 2020 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Do konkursu na stanowisko dyrektora I LO przystąpiło 3 kandydatów,  natomiast ZST - jeden kandydat. Przystępujący do konkursu przedstawili do oceny koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Komisja konkursowa, której skład stanowili przrdstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Powiatu Łańcuckiego jako organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organizacji związkowych wyłoniła, a Zarząd Powiatu Łańcuckiego zatwierdził przeprowadzone konkursy. W wyniku postępowania konkursowego Pani Maria Buk-Kalinowska została dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie zaś Pan Marek Miezin ponownie dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.