Wizyta w powiecie Saarpfalz-Kreis

12-07-2022

4 lipca 2022 roku w Homburgu, w powiecie Saarpfalz (Niemcy), został podpisany „Międzynarodowy Sojusz na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie”.

Pomysłodawcą zawarcia sojuszu jest Theophil Gallo - starosta Saarpfalz-Kreis – powiatu w Kraju Saary, z którym Powiat Łańcucki nawiązał współpracę w 2019 roku. Sojusz ma zacieśnić współpracę międzynarodową na szczeblu samorządów lokalnych, tak aby utworzone więzi ponadnarodowe przyczyniły się do pomyślności mieszkańców i trwałego pokoju w Europie. Dokument podpisali samorządowcy z Hrabstwa Henrico (USA), Departamentu Moselle (Francja), ośmiu samorządowców różnego szczebla z Ukrainy, starostowie siedmiu powiatów z Polski (przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, krakowskiego i ostrzeszowskiego) oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających samorządy z wymienionych krajów. Polskim sygnatariuszom sojuszu towarzyszył Kazimierz Gołojuch poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. Powiat Łańcucki reprezentował Adam Krzysztoń Starostwa Łańcucki oraz Halina Golec - Członek Zarządu Powiatu, którym towarzyszyła Danuta Ozga Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

W trakcie wizyty w zaprzyjaźnionym powiecie Saarpfalz-Kreis uczestnicy delegacji zaznajomili się z ideą i zasadami funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Bliesgau, gdzie od 10 lat promowane są działania proekologiczne i edukacyjne dla mieszkańców regionu. Wzięli również udział w koncercie charytatywnym na rzecz Ukrainy oraz zapoznali się położeniem i warunkami społeczno-gospodarczymi w Kraju Saary. Bieżące spotkania robocze dały również możliwość omówienia bieżących tematów i problemów dla przedstawicieli samorządów z Niemiec, Polski i Ukrainy. Jednym z efektów dotychczasowych kontaktów w ramach Trójkąta Weimarskiego jest nawiązanie współpracy pomiędzy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Górnictwa w Bexbach w Niemczech oraz Muzeum Górnictwa w Departamencie Moselle we Francji. Wśród planowanych na przyszłość przedsięwzięć jest międzynarodowa konferencja dla nauczycieli w Łańcucie oraz wymiany uczniów szkół z Polski i Niemiec.