Wizualizacja planowanej obwodnicy Łańcuta.

06-06-2019

Wizualizacja na której można zobaczyć orientacyjny przebieg obwodnicy, wraz z umiejscowieniem skrzyżowań, dróg serwisowych, ekranów dźwiękochłonnych, przejść dla pieszych.

Wizualizacje zostały przygotowane przez Wykonawcę robót.

Źródło: GDDKiA www.obwodnicalancuta.pl