Wicestarosta łańcucki reprezentantem Powiatu Łańcuckiego w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego

14-05-2019

W siedzibie mieleckiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zainaugurowano funkcjonowanie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego powołanej przez zarządzającego obszarem EURO-PARK MIELEC. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.

Pierwsze posiedzenie, które odbyło się 6 maja br., otworzył Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Krzysztof Ślęzak. Po prezentacji na temat zarządzającego obszarem oraz programu „Polska: Strefa Inwestycji” przedstawił członków Rady, w skład której weszli przedstawiciele przedsiębiorców (7), przedstawiciele jst znajdujących się w granicach obszaru (9) oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego (2). 

Głównym punktem posiedzenia był wybór władz Rady. Po przeprowadzeniu głosowania, na Przewodniczącego Rady wybrano Pana Władysława Ortyla (Marszałek Województwa Podkarpackiego), natomiast wiceprzewodniczącą została Pani Aneta Cieśla (Wiceprezes Zarządu Remog Polska). Ponadto w trakcie spotkania uchwalono regulamin oraz omówiono kierunki działań Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. 

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego działa w odniesieniu do obszaru obejmującego powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, świdnicki oraz miasta na prawach powiatu: Lublin, Krosno i Rzeszów pozostających we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Członkowie Rady zostali wybrani spośród ponad 50 zgłoszonych kandydatur z uwzglednieniem kwalifikacji i doświadczenia. Do kompetencji Rady należy przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczacych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz propozycji kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.