W trosce o pacjentów łańcuckiego szpitala

20-07-2006

W trosce o wygodę pacjentów oddział podzielono na segmenty składające się z sal dwu- i trzyłóżkowych z łazienką oraz klimatyzacją sal. Nowe pomieszczenia oddziałów szpitalnych są przestronne, funkcjonalne i wyposażone w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. W salach chorych istnieje możliwość podłączenia telefonu, telewizora, a nawet – perspektywicznie - skorzystania z łącza internetowego. Wyniki badań z monitorowanych sal na oddziale kardiologii mogą być przesyłane bezpośrednio na oddział kardiologiczny czy kardiochirurgiczny w Rzeszowie w celu konsultowania trudniejszych przypadków. Nowe oddziały zostały już wyposażone w nowy sprzęt, w szczególności: elektryczne ssaki, aparaty EKG i pompy infuzyjne o wartości około 1,5 mln zł. W odnowionej części budynku zastosowano jednolitą kolorystykę dla poszczególnych oddziałów. I tak np.: kardiologię oznaczono w kolorze jasno-różowym, internę na żółto, a oddział paliatywny na kolor jasno-pastelowy, co ma ułatwić pacjentom i ich rodzinom poruszanie się po dużym kompleksie szpitalnym. W dobudowanej części zlokalizowano izbę przyjęć, pomieszczenia socjalne dla pracowników, świetlicę i kaplicę szpitalną ufundowaną ze składek parafian łańcuckiej Fary. Obecnie istnieje możliwość wjazdu karetki reanimacyjnej pod zadaszenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie izby przyjęć.

 


SP ZOZ w Łańcucie jako pierwsza placówka na Podkarpaciu przed trzema laty złożył prawidłowo przygotowany wniosek wraz z dokumentacją projektową obejmujący następujące zadania: modernizację i wyposażenie nowoczesnego laboratorium diagnostycznego (działające od 26.04.2005 r.), wyremontowanie zabytkowego budynku, gdzie obecnie mieszczą się poradnie specjalistyczne (dermatologiczna, zdrowia psychicznego i uzależnień, otwarcie 15.09.2005 r.), zakup karetki pogotowia z pełnym wyposażeniem reanimacyjnym (04.2006 r.) oraz przebudowę oddziałów wewnętrznego, kardiologicznego i medycyny paliatywnej (otwarcie 17.07.2006 r.). W trakcie realizacji jest zakup nowego aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ w Łańcucie.

  

  


Na wszystkie te przedsięwzięcia pomyślnie zrealizowane SP ZOZ w Łańcucie pozyskał kwotę 6 260 212 zł dofinansowania z funduszy unijnych, co było najwyższą kwotą w skali całego naszego województwa, jaka została przyznana dla tego rodzaju wniosku. Całkowity koszt projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” (ZPORR 2004-2006) wyniósł wraz z robotami dodatkowymi 9 918 334 zł.
Skorzystanie ze środków unijnych wymagało wygospodarowania w ciągu ostatnich trzech lat kwoty ponad 3 mln zł pieniędzy niezbędnych na tzw. 25 proc. wkład własny Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dyrektor SP ZOZ w Łańcucie Krzysztof Przyśliwski, wraz z zespołem współpracowników odbierają zasłużone gratulacje, za zaangażowanie, operatywność i konsekwencję we wdrażaniu projektów modernizujących łańcucki szpital powiatowy, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia swojej działalności.

 


Robert Kochman
zdjęcia Bernadetta Kochman