W Albigowej odsłonięto tablicę pamiątkową w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

14-05-2018

"Polsko, Ojczyzno moja, Tobie w setną rocznicę odzyskania niepodległości" - te piękne słowa umieszczono na tablicy pamiątkowej autorstwa Wrzesława Żurawskiego, którą uroczyście odsłonięto w sobotę 12 maja 2018 r. w stadninie w Albigowej. 
Odsłonięcia dokonali inicjator wydarzenia, właściciel stadniny Antoni Dziugieł, starosta łańcucki Adam Krzysztoń i wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, natomiast proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Albigowej ks. Bogusław Kamiński dokonał jej poświęcenia.

W uroczystości brali udział uczestnicy 35. Powiatowego Rajdu Rowerowego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którzy korzystając z gościnności Antoniego Dziugieła zakończyli rajd w albigowskiej stadninie.

Uroczystość miała wyjątkową oprawę za sprawą pocztu Proporca 10 PSK oraz prowadzącej uroczystość Patrycji Fangor, która wyjaśniła : "Dlaczego Albigowa? Odpowiedź jest bardzo prosta: to właśnie tutaj po wypędzeniu Rosjan w 1916 roku i później w okresie międzywojennym przebywali jej twórcy tacy jak: prof. Ignacy Mościcki, gen. Bór – Komorowski, gen. Piotr Skuratowicz, gen. Siarkiewicz /obrońca Lwowa i Kresów Wschodnich/, mjr. Dobrzański HUBAL, ambasador Jerzy hr Potocki i wielu innych, których we wrześniowej potrzebie 39 roku nie zabrakło na ołtarzu Ojczyzny, którzy nie bacząc na stan, bogactwo, czy przekonania polityczne oddali swe czasem młode życie za sprawę wielką jaką było jej odzyskanie".

Uroczystość odsłonięcia tablicy wpisała się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległosci w powiecie łańcuckim.