VIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

23-05-2019
 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 22 maja 2019 r.w sprawie zwołania VIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

zwołujęVIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie za rok 2018.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łańcucie za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łańcuckiego z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Łańcucie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Łańcucie.
 9. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN