Uwaga Konkurs!

03-03-2006

Słowo o Autorce:
   Regina Schönborn urodziła się w 1937 roku w Baranowiczach na kresach II Rzeczpospolitej. Od 1952 r. losy swe związała z Rzeszowem; rok 2000 przywiódł poetkę na ziemię łańcucką.
   Wydała dziewięć tomików wierszy: Mgławica istnienia, Moja Rozmowa z Bogiem, Czas odlotów, Pejzaż z krzyżem w tle, Wrażliwość, Nadaję ci imię róży, Imię róży jeszcze raz, Tylko róża, Po prostu róża – zbiór wierszy.
   Jej wiersze były wielokrotnie prezentowane w polskim radiu, na łamach prasy krajowej i zagranicznej oraz w antologiach Wrzeciono i Wspólna obecność. Autorka jest członkiem Związku Literatów Polskich. W 1999 r. otrzymała nagrodę Prezydenta miasta Rzeszowa w dziedzinie literatury (za całokształt twórczości), w 2000 r. nagrodę Wojewody Podkarpackiego, a w 2001 r. rzeszowski oddział  Związku Literatów Polskich przyznał poetce najwyższe wyróżnienie – nagrodę Złotego Pióra za zbiór wierszy Tylko róża. Jest laureatką wielu nagród ogólnopolskich konkursów literackich, w tym trzykrotną zdobywczynią Nagrody Głównej w ogólnopolskim konkursie „Pomaluj Życie na Novo” organizowanym przez firmę NOVO - NORDISK POLSKA, pod honorowym patronatem Królestwa Danii.
   Od wielu lat jest niewidoma. Nagła śmierć męża Ryszarda sprowadziła poetkę na Ziemię Łańcucką, gdzie mieszka i tworzy nadal. Ostatnio wydany (2004) zbiór wierszy „Po prostu róża” jest wyborem utworów poetyckich napisanych  w latach 1993-1997, a powstał dzięki życzliwości Pana Starosty Adama Krzysztonia wraz z Zarządem Powiatu I Kadencji i zaangażowaniu wielu innych  oddanych i życzliwych osób.
   Organizatorzy konkursu żywią wielką nadzieję, iż kolejne spotkanie z twórczością Reginy Schönborn przyniesie jego uczestnikom wiele satysfakcji i – w myśl przesłania poetki - zachęci do „oglądania  świata nie tylko oczami, lecz przede wszystkim sercem”.
W imieniu organizatoró i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Soninie – gospodarza tegorocznej edycji – serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.