Uroczysty apel z okazji powołania Komendanta PSP w Łańcucie

11-09-2018

10 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbył się uroczysty apel z okazji powołania bryg. Bogusława Goleni na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu – st. bryg. Andrzejowi Babcowi. Następnie po podniesieniu flagi państwowej odegrano hymn Polski.

Podczas apelu nastąpiło odczytanie decyzji podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP o powołaniu komendanta, przedstawienie życiorysu nowego komendanta oraz przywitanie ze sztandarem jednostki.

Po odczytaniu decyzji głos zabrali zaproszeni goście, którzy w gorących słowach pogratulowali nowemu Komendantowi Powiatowemu i złożyli najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

bryg. Bogusław Golenia w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom, które napotkał na swojej drodze zawodowej. Podziękował za życzliwość, pomoc i zrozumienie.

„Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie jest dla mnie największym wyróżnieniem w mojej ponad 24-letniej służbie w Państwowej Straży Pożarnej. To wielki zaszczyt, ale również wyzwanie, nowy zakres obowiązków i odpowiedzialność. To wyjątkowy dzień również z innego powodu. Po prawie ponad 12 latach stanowisko komendanta powiatowego obejmuje oficer z macierzystej jednostki. To wyróżnienie, które nie byłoby możliwe bez waszej, koleżanki i koledzy strażacy, pracy i ofiarnej służby. Dziękuję Panu st. bryg. Andrzejowi Babcowi Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za wyróżnienie, a przede wszystkim za zaufanie jakim mnie obdarzył. Pragnę zapewnić Pana komendanta, że swoją służbę będę pełnił z należytą starannością, z zachowaniem dyscypliny służbowej, zarówno wobec przełożonych, jak i podwładnych strażaków” - mówił w swoim przemówieniu komendant bryg. mgr inż. Bogusław Golenia

Na sam koniec zwrócił się do swoich współpracowników:
Koleżanki i koledzy strażacy. Kierowanie Komendą Powiatową to zaszczyt,
z pewnością rozkazy i polecenia przełożonych będą dla mnie priorytetem, ale zawsze tam, gdzie będzie możliwość dialogu, wsłucham się w Wasze sugestie
i potrzeby. Dziękuję funkcjonariuszom komendy oraz pracownikom cywilnym, szczególnie pozwolę sobie podziękować strażakom Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, którą dowodziłem przez ostatnie lata. To w dużej mierze wasza służba, doświadczenie oraz skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych kreuje wizerunek naszej komendy oraz PSP w oczach mieszkańców powiatu.”

W uroczystości uczestniczyli m.in.

- Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP,
- st. bryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Adam Krzysztoń – starosta łańcucki, barbara Pilawa-Kraus - Wicestarosta Łańcucki
- Stanisław Panek – przewodniczący Rady Powiatu,
- ks. prałat Tadeusz Kocór – proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie,
- dh Adam Raizer – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
- Joanna Rupar - zastępca burzmistrza Miasta Łańcut,
- wójtowie gmin z terenu powiatu,
- przedstawiciele służb, inspekcji oraz instytucji powiatowych.

Źródło: KP PSP Łańcut