Udział delegacji Powiatu Łańcuckiego w uroczystościach rocznicowych Wiosny Ludów na Węgrzech

29-03-2005
Od 2002 r. prowadzona jest współpraca pomiędzy Powiatem Łańcuckim a miastem Jászapáti.
przyg. A. Świerk