Uczniowie nagrodzeni

29-10-2019

Na XII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego w dniu 28 października 2019 r. nagrodzono najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Łańcuckiego. Okolicznościowe dyplomy wraz z gatulacjami młodzi - zdolni otrzymali z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego Marka Ubermana, przewodniczącego Komisji Edukacji RPŁ Józefa Buka, starosty łańcuckiego Adama Krzysztonia oraz wicestarosty Barbary Pilawa-Kraus,

Zgodnie Uchwałą Nr XVI/101/2016 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie zostały złożone wnioski o przyznanie stypendium oraz nagrodę edukacyjną.
Stypendia przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym za wyniki w nauce lub uzyskanie tytułu laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim, jak również za osiągnięcia o charakterze sportowym, naukowym oraz artystycznym.
Nagroda edukacyjna jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.
Spośród złożonych wniosków Komisja Stypendialna wyłoniła stypendystów, a sporządzona lista nominowanych została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego.
Stypendia otrzymali:
Adrian Markowski, Maciej Pieniążek, Jagoda Stokłosa, Miłosz Wierzbiński, Weronika Puchalska, Gabriela Dudek, Szymon Kwolek, Julia Olbrycht, Mateusz Mroszczyk, Karol Angrys z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
Bernadeta Balawejder, Marta Kosior, Oliwia Łątka, Małgorzata Skrobacz, Jan Sobuś, Justyna Szarek z Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie
Jakub Pawlak z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
Nagrody edukacyjne otrzymali:
Adrianna Olejarka z Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie
Michał Osikowski z Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!