Trwają zapisy na 37. Powiatowy Rajd Rowerowy

16-05-2019

Tym razem zabierzemy uczestników na szlak XIV-wiecznych miejscowości powiatu łańcuckiego. Krzemienica, Łańcut, Markowa, Kraczkowa to jedne z najstarszych miejscowości naszego powiatu. W każdej czekają ciekawostki historyczne.
Długość trasy wynosi ok. 40 km (w tym ok. 1 km szutrowy)

Program:
➡️9.00 – zbiórka uczestników przy kościele w Krzemienicy, poznamy historię wsi 
➡️9.40 – odprawa i start na trasę rajdu 
➡️10.30 – przejazd ulicą Polną do Łańcuta na obiekty Muzeum-Zamek w Łańcucie. Obejrzymy wyjątkową i najbogatszą kolekcję sztuki cerkiewnej 
➡️12.15 – zwiedzimy Skansen w Markowej, Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów. W Markowej będzie konkurs sprawnościowy 
➡️14.00 – przejedziemy do Kraczkowej, zwiedzimy nowo otwarty Dom Pamięci św. Jana Pawła II
➡️14.30 – Zakończymy Rajd w Dolinie Miłosierdzia Bożego w Kraczkowej. Tu nastąpi rozdanie nagród i dyplomów oraz wzmocnimy siły gorącym posiłkiem.
Zapisy prowadzone będą do dnia 23 maja 2019 r. pod adresem: srodowisko@powiatlancut.pl, osobiście (budynek D Starostwa Powiatowego w Łańcucie, I piętro pok. 4 ) oraz tel. 17 225 69 66. 
Uczestnicy niepełnoletni mogą jechać pod opieką osoby dorosłej. Opłatę 10 zł należy uiścić podczas rejestracji lub na starcie rajdu. Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału.

***

Oświadczenie uczestnika

W związku z udziałem w XXXVII Powiatowym Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w dniu 25.05.2019 r. oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek) na potrzeby organizacji powiatowego rajdu rowerowego, a także związanego z tym ubezpieczenia mnie jako uczestnika - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO);

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora mojego wizerunku w celach informacyjnych oraz promocji powiatu łańcuckiego poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz wewnętrznych organizatora.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L.119.1 z 04.05.2016)  informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łańcucki z siedzibą w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Piotr Władyka, tel. +48 669 509 468, e-mail:

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. ubezpieczyciel, centrum medyczne).

4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące kategorie danych: imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, poczta e-mail, tel. kontaktowy, wizerunek.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lata od dnia zakończenia wyjazdu, a w przypadku wizerunku bez ograniczeń czasowych.

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

9. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym ubezpieczenia w rajdzie rowerowym.