Trwają prace nad opracowaniem Produktu Turystycznego Łańcuta i Okolic.

11-07-2007

Na spotkaniu omówiono:
 wypracowanie formularza do przewodnika turystycznego Powiatu w wersji elektronicznej;
 wspólna reklama i droga dystrybucji, dzięki czemu nastąpi osiągnięcie minimalizacji kosztów produkcji reklamy;
 sprzedaż wiązana, udzielanie wzajemnych rabatów, organizowanie imprez
i wielodniowych programów turystycznych;
 wspólne dążenie do zaistnienia na rynku krajowym i zagranicznym,
nie tylko na rynku lokalnym (targi turystyczne, hotelarsko-gastronomiczne);
 wspólnie znaczy tanio, możliwość przynależności do prestiżowych zrzeszeń, stowarzyszeń hotelarzy, tworzenie nowych;
 współpraca ogółu z jednostkami samorządowymi i Państwowymi
(sanepid, PIH, PIP itd.);
 dyskusja, wnioski
Celem organizatorów spotkania jest, by tzw. Produkt Turystyczny Łańcuta i Okolic został wypromowany w Polsce i zagranicą.

Kontakt:
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Radny Powiatu Łańcuckiego Mariusz Duliban 
przy udziale Marcina Hołoty.