Tablica na stulecie papieskich urodzin

06-06-2020

  Ks. abp Mieczysław Mokrzycki Sekretarz dwóch papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI we wtorek 2 czerwca 2020 r. w Kraczkowej sprawował uroczystą Mszę Świętą, wygłosił homilię i pobłogosławił tablicę umieszczoną na ścianie kościoła parafialnego w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Przypomniał też wiernym, że przed czterdziestu jeden laty, 2 czerwca 1979 r. rozpoczęła się pierwsza papieska pielgrzymka do Polski. Na Placu Zwycięstwa w Warszawie w stolicy komunistycznego kraju papież Polak wypowiedział pamiętne słowa: "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Pontyfikat papieża Polaka zmienił oblicze świata, zmienił oblicze polskiej ziemi. Jan Paweł II przyniósł rodakom nadzieję, odwagę i wiarę, z której powstał ruch „Solidarności”, będący impulsem dla społeczeństw środkowej Europy do przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu.
  Metropolita Lwowski sprawując liturgię korzystał z papieskiej pateny i kielicha, które w parafii w Kraczkowej są używane wyjątkowo tylko podczas szczególnych uroczystości. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki pobłogosławił wiernych Ewangelią oraz papieskim krzyżem, który Jan Paweł II obejmował w wielki piątek 2005 r. na kilka dni przed swoją śmiercią. Krzyż ten często jest wypożyczany do innych parafii, by przypominać św. Jana Pawła II. Na co dzień znajduje się on w nawie bocznej kościoła w Kraczkowej w nastawie ołtarzowej, gdzie można go oglądać wraz z papieską stułą, naczyniami liturgicznymi (pateną i kielichem). Krzyż ten znajduje się na obrazie z św. Janem Pawłem II, przy którym sprawowane są nabożeństwa dziękczynno-błagalne. W każdy drugi dzień miesiąca o godz. 20.00 ks. proboszcz Mieczysław Bizior odczytuje z pamiątkowej księgi intencje i podziękowania zapisane przez wiernych, którzy zanoszą je do św. Jana Pawła II.
  Staraniem proboszcza i parafian z wyremontowanej starej plebani ponad rok temu powstał Papieski Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej, do którego ks. abp Mieczysław Mokrzycki przekazał wiele pamiątek i relikwii związanych z św. Janem Pawłem II. Również i tym razem przekazał na ręce ks. proboszcza Biziora pamiątkowy papieski medal wybity z okazji stulecia urodzin papieża Polaka.
  Podczas uroczystości w kościele wystąpił Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” pod kierownictwem Zdzisława Magonia, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie. Na uroczystości do Kraczkowej przybyli parafianie, goście i pielgrzymi. Miała miejsce transmisja w mediach.

  Dla przyszłych pokoleń pozostanie pamiątkowa tablica umieszczona na zachodniej ścianie świątyni, zaprojektowana przez architekta Dawida Krzysztonia z napisem: „1920-2020 I nadal proszę: Nie ustawajcie w tej modlitwie – raz jeszcze powtarzam – za życia mojego i po śmierci św. Jan Paweł II W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II PRZEŻYWANĄ Z UDZIAŁEM JEGO OSOBISTEGO SEKRETARZA KS. ABP. MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO METROPOLITY LWOWSKIEGO WDZIĘCZNI PANU BOGU Duszpasterze i Parafianie KRACZKOWA, 18.05.2020”

  I tylko nieliczni będą pamiętać, że z powodu epidemii Covid-19 uroczystość z udziałem ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego, opóźniła się o 15 dni od daty umieszczonej na tablicy.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman