Szukasz atrakcyjnych kierunków kształcenia? Mamy dla Was interesującą ofertę

08-05-2020

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych, zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Łańcucki, zaprezentowaną w filmie i folderze promocyjnym.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

Natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół policealnych, oraz szkół dla dorosłych dla województwa podkarpackiego określi Podkarpacki Kurator Oświaty.