Sytuacja w Łańcuckiej Służbie Zdrowia

23-08-2007
Przez cały okres akcji strajkowej nie odmówiono przyjęć pacjentów w stanach nagłych, nie było żadnych skarg!
Dzięki temu, że strajk miał odpowiedzialny przebieg nie zmniejszyła się liczba pacjentów. Wycofanie wypowiedzeń przez protestujących lekarzy i zawarcie porozumienia z Dyrekcją SP ZOZ spowodowało wypłatę z NFZ środków finansowych za „nadwykonania” usług medycznych, co stanowi poważny zastrzyk finansowy dla Zakładu.
Jednocześnie taka sytuacja daje gwarancję stabilności funkcjonowania Szpitala oraz możliwość przygotowania do kontraktów z NFZ na rok 2008.
Za właściwą postawę i zrozumienie potrzeb wszystkich mieszkańców Powiatu Łańcuckiego Starosta Łańcucki wyraża podziękowania lekarzom Łańcuckiego Szpitala.
Natomiast pacjentów przepraszamy za powstałe w okresie akcji protestacyjnej utrudnienia i zapraszamy do korzystania z usług medycznych SP ZOZ w Łańcucie.