Św. Jan Paweł II na muralu w Kraczkowej

19-05-2023

  Ks. abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski poświęcił 18 maja 2023 r. mural patrona na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej oraz obraz św. Jana Pawła II autorstwa Anny Hadław z Soniny. Z okazji 103. rocznicy urodzin Karola Wojtyły malarka przekazała obraz społeczności szkolnej a jego mniejszą replikę Księdzu Arcybiskupowi. Sekretarz dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI, przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię, w której przypomniał najważniejsze wypowiedzi Papieża Polaka. Uczestnicy uroczystości zostali pobłogosławieni papieskim Krzyżem z Wielkiego Piątku 2005 r., do którego się przytulał umierający Ojciec Święty Jan Paweł II. Jest to jedna z najważniejszych relikwii, którymi opiekuje się ks. Mieczysław Bizior Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej. Przed Mszą Św. ks. abp Mieczysław Mokrzycki uczestniczył z wiernymi w tradycyjnym nabożeństwie majowym.
  Niewielki deszcz nie przeszkodził we wcześniej zaplanowanej procesji przez wieś liczącą ponad 650 lat. Uczestnicy po drodze mijali m.in. Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej, gdzie zgromadzone są pamiątki i relikwie związane z papieżem Polakiem oraz pięknie udekorowany Pomnik Grunwaldu. Poczet sztandarowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej zaprowadził uczestników pod papieski mural. Uroczystego odsłonięcia dokonali Metropolita Lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch i Dyrektor Zespołu Szkół Joanna Ząbek. Następnie osoby te przecięły wstęgę wraz z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, Podkarpacką Kurator Oświaty Małgorzatą Rauch, Księdzem Proboszczem Mieczysławem Biziorem, Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem, Starostą Łańcuckim Adamem Krzysztoniem, Wójtem Gminy Łańcut Jakubem Czarnotą i Radną Gminy Łańcut Joanną Murias Przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kraczkowej.
  W uroczystości wzięli licznie udział mieszkańcy Kraczkowej i mieszkańcy powiatu łańcuckiego. Wśród uczestników uroczystości, oprócz wyżej wymienionych, byli m.in.: Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Paweł Skoczowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego wraz z radnymi powiatu, Paweł Dąbek Przewodniczący Rady Gminy Łańcut wraz z radnymi gminy, Łukasz Techman Sołtys Wsi Kraczkowa, Piotr Nowak Przewodniczący Rady Sołeckiej wraz z Radą Sołecką, Krzysztof Czapka Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej, Barbara Michna Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kraczkowej, Barbara Sudoł Przewodnicząca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Kazimierz Witek Przewodniczący Koła Seniorów, Zdzisław Magoń Dyrygent Chóru i Orkiestry „Nicolaus”, Ewa Jakubas Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Tadeusz Pasieczny Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczestników uroczystości przywitała Izabela Fac Kierownik Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która na terenie szkoły poprowadziła dalszą część programu.
  Oprawę uroczystości zapewniła orkiestra pod kierownictwem Arkadiusza Hawro, która wspólnie z uczestnikami wykonała ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”. Uczniowie Szkoły przedstawili program artystyczny zatytułowany „Nie lękajcie się”, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli kraczkowskiej szkoły: Agaty Kargol, Doroty Skomra-Bem, Małgorzaty Kisała i Łukasza Gargały.
  Od tego roku słowa Jana Pawła II „Od Was zależy jutrzejszy dzień” będą przypominały uczniom i pracownikom szkoły w Kraczkowej o życiowej misji, którą każdy z nas ma do spełnienia. Autorem murala jest artysta malarz Paweł Wołos.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman