Sukces uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie

18-03-2021

W dniu 6 marca 2021 r. w Zespole Szkól Nr 1 w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, których organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W okręgu rzeszowskim w tegorocznych zawodach wzięło udział 74 uczniów, reprezentujących 19 szkół budowlanych.

Kierunek budowlany w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie reprezentowali uczniowie: Patryk Babiarz i Grzegorz Lenar z klasy III technikum oraz Agnieszka Fugiel, Gabriela Teprag, Kacper Bieniasz, Oskar Hipnar z klasy II technikum. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte zgrupowane w dwóch częściach A i B (po 120 minut każda). Wymagały one bardzo dobrego opanowania wiedzy z przedmiotów zawodowych, a także umiejętności wykonywania obliczeń matematycznych, logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Po ogłoszeniu wyników w dniu 13 marca 2021 r., reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie w klasyfikacji ogólnej zajęła 6 lokatę w rankingu szkól budowlanych, pozostawiając za sobą uznane, z bogatą tradycją technika budownictwa na podkarpaciu. Biorąc pod uwagę, że szkoła w zawodzie technik budownictwa kształci dopiero trzeci rok, że w skład reprezentacji szkoły wchodzili uczniowie klasy II i III technikum, którzy nie mieli możliwości poznania całości wymaganego na olimpiadę zakresu materiału w czasie zajęć lekcyjnych /musieli to zrobić samodzielnie z pomocą nauczyciela/ 6 miejsce należy uznać za duży sukces.

Warto również wspomnieć, że uczniowie Patryk Babiarz i Grzegorz Lenar reprezentowali ZST w Łańcucie w eliminacjach okręgowych po raz pierwszy w roku 2020, będąc uczniami klasy II w zawodzie technik budownictwa. Za uzyskane miejsca na olimpiadzie oraz bardzo dobre wyniki w nauce Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał w/w uczniom stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

Uczniów do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przygotowała Pani mgr inż. Agnieszka Grzywacz, nauczyciel przedmiotów budowlanych w ZST w Łańcucie.