Stu uczestników na stulecie niepodległej

09-10-2018

Blisko stu uczestników 36. Powiatowego Rajdu Rowerowego zorganizowanego w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyruszyło w w drogę śladami ważnych wydarzeń historycznych.

Początek rajdu miał miejsce w Dąbrówkach, gdzie uczestnicy poznali historię obrazu Matki Bożej Królowej Serc Naszych. We wzruszających słowach proboszcz parafii ks. Czesław Prucnal przytoczył relacje świadków z bogatych dziejów wizerunku Maryi z miejscowego kościoła.

Kolejnym przystankiem była Rakszawa, gdzie pod pomnikiem Wincentego Witosa zebrani wysłuchali relacji z wiecu chłopskiego, który w latach 30-tych XX wieku zgromadził ponad 40 tys. uczestników. Nastepnie przejechano na Węgliska, mijając obelisk na rakszawskich błoniach, upamietniający wizyty Witosa.

W Szkole Podstawowej w Węgliskach można było obejrzeć pamiątki i i eksponaty pochodzące z Izby Pamięci Tajnego Nauczania oraz obelisk poświęcony Janowi Baranowi ps. "Dąb" żołnierzowi AK, który zginął z rąk niemieckiego okupanta. 

Z Węglisk, po dłuższym przejeździe przez malowniczy las, uczestnicy skierowali się do Julina, gdzie po odwiedzeniu leśnej mogiły upamietniającej miejsce śmierci por. Władysława Dąbka ps. "Ordon" uczestnika akcji odbicia więźniów z posterunku w Żołyni w 1943 r., nastąpił dłuższy odpoczynek przy pięknym modrzewiowym pałacyku myśliwskim Potockich. Tutaj też rozegrane zostały konkursy sprawnościowe.

Po odpoczynku, pełni nowych sił uczestnicy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni, gdzie obejrzeli film z rekonstrukcji odbicia więźniów z posterunku w Żołyni.

Rajd zakończył się w Ośrodku Kultury w Smolarzynach, gdzie wręczone zostały nagrody w konkursach sprawnościowych.