Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala

12-02-2008

   Początek roku to okazja do robienia bilansów, podsumowań i formułowania ocen. Działające od kilkunastu lat Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Łańcucie, pragnie podziękować wszystkim swoim darczyńcom i dobrodziejom. W wyniku przeprowadzonej publicznej zbiórki w dniach 15 i 22 kwietnia 2007 r. zebrano łącznie 41 006,27 zł.
   Zebrane fundusze w całości przeznaczono na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb pięciu oddziałów szpitalnych, których łączna wartość wyniosła 41 470,53 zł. Dla Kardiologii za 4 518,61 zł kupiono kardiostymulator, za 7 395,51 zł - elektrokardiograf. Dział Diagnostyki laboratoryjnej został doposażony w wirówkę serologiczną o wartości 9 991,80 zł. Oddział Chirurgii otrzymał pulsoksymetr za 5 321,11 zł, zaś Oddziały Opieki Doraźnej i Chorób Wewnętrznych po jednej pompie infuzyjnej o wartości 3 584,50 zł każda. Dla tego ostatniego zakupiono ponadto koncentrator tlenu za 3 490,00 zł. Również Oddział Medycyny Paliatywnej otrzymał pompę infuzyjną za 3 584,50 zł i koncentrator tlenu za 3 490,00 zł.
   Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich działań dążących do podniesienia poziomu leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji poprzez pozyskiwanie funduszy na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego leczenia pacjentów. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ze środków Stowarzyszenia zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb ZOZ w Łańcucie na łączną kwotę 76 339,08 zł. Ciągły postęp w dziedzinie medycyny stwarza nowe potrzeby i konieczność doposażania szpitala w sprzęt medyczny. Potrzeby są tak wielkie, że nie sposób ich zrealizować z przyznanego na dany rok kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
   Stąd potrzeba działania Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Łańcucie, mającego swoją siedzibę przy ul. Paderewskiego 5. Od początku 2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP). Pozwala to, każdemu kto chce przekazać 1 proc. ze swojego podatku na rzecz tego stowarzyszenia odliczać ten podatek przy wypełnianiu zeznania podatkowego PIT na początku 2008 r. Wystarczy wpisać w właściwej rubryce PIT-u nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Łańcucie oraz jego numer z Krajowego Rejestru Sądowego tzw. KRS - 0000248342. Ta dyspozycja upoważni urząd skarbowy do przekazania 1 proc. należnego państwu podatku na rzecz Stowarzyszenia i przelania go na konto bankowe nr 70 1240 2643 1111 0000 3779 0185. Należy podkreślić, że podatnik nic w ten sposób nie traci, a jedynie może zadecydować, że 1 proc. jego podatków zostanie tu na miejscu wykorzystany na lokalne potrzeby za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego.
   Zarówno pracownicy szpitala jak i wszyscy pacjenci będą wdzięczni za każdą pomoc jeśli zechcą Państwo wybrać właśnie tę organizację pożytku publicznego, która pomaga szpitalowi, jako godną do przekazania 1 proc. swego podatku. Podnoszenie standardów leczenia, diagnozowania i ciągłego poprawiania warunków pobytu przebywających w szpitalu pacjentów to oczekiwania społeczne, których realizację można przyśpieszyć poprzez przekazywanie środków finansowych na pomoc dla szpitala. Przekazywane tą drogą pieniądze, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, są w całości wydatkowane na zakup niezbędnej aparatury medycznej. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 017224 0159 w 249, bądź na stronie
www.zoz.lancut.com.pl oraz korespondencyjnie e-mail:stowarzyszenie.szpital.lancut@wp.pl
Pamiętajmy, że pacjentem szpitala może być każdy z nas.
oprac. Robert Kochman, "Gazeta Łańcucka" luty 2008 r. Nr 2/152