Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie z Gminy Przeworsk zaprasza do współpracy!

04-08-2022

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie z Gminy Przeworsk zaprasza do współpracy!
Jednostka otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 rok.
Zadanie polega na przygotowaniu, opracowaniu i wydrukowaniu publikacji – w formie śpiewnika pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – na ludową nutę”, w której będą zawarte tradycyjne pieśni, przyśpiewki, pastorałki związane z obrzędowością, tradycją oraz kulturą wsi z terenu Województwa Podkarpackiego.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie z Gminy Przeworsk zaprasza zespoły ludowe i śpiewacze, śpiewaków, kontynuatorów tradycji, wykonawców muzyki ludowej do nadsyłania tekstów, utworów (piosenek, kolęd – tekst i opcjonalnie melodia) do publikacji – w formie śpiewnika pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – na ludową nutę”, w której będą zawarte tradycyjne pieśni, przyśpiewki, pastorałki związane z obrzędowością, tradycją oraz kulturą wsi z terenu Województwa Podkarpackiego. 

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w plikach do pobrania poniżej