Starosta Łańcucki uhonorowany medalem 30-lecia

27-07-2022

25 lipca 2022 r. w sali balowej Muzeum - Zamek w Łańcucie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W trakcie uroczystości Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń otrzymał medal 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznany przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów za zasługi i wsparcie Policji podczas epidemii Covid-19.

Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń złożył również Staroście Łańcuckiemu podziękowania za wieloletnią pomoc i współpracę oraz wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu łańcuckiego.