Stare budynki szpitala będą przebudowane. Umowa podpisana.

15-07-2021

14 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie Łukasz Wais Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. podpisał umowę z firmą COMPLEX Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 w Rzeszowie - wykonawcą robót budowlanych na przebudowę budynków 2 i 2a przy ul. Paderewskiego 5 w Łańcucie.

W ramach inwestycji realizowanej w formule zaprojektuj-wybuduj, za cenę 12 987 140,00 zł brutto, w wyremontowanych budynkach powstanie Poradnia Chorób Zakaźnych, Centrum dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, a parter będzie przystosowany do opieki długoterminowej.

Planowany termin wykonania prac i oddania budynku do użytkowania to 30.09.2023 r.

Powiat łańcucki pozyskał na ten cel 7 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus.