Sprawiedliwi i miłosierni w czasach Zagłady

26-04-2022

W niedzielę 24 kwietnia przypadało Święto Bożego Miłosierdzia, ważne dla katolików na całym świecie, a szczególnie w Polsce. Jego geneza sięga mistycznych doświadczeń św. s. Faustyny Kowalskiej z lat 30. ubiegłego wieku, a święto ustanowił w r. 2000 papież Jan Paweł II. Przedmiotem reportażu, który Państwu prezentujemy, są tegoroczne podkarpackie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, a wśród nich Akademia Sprawiedliwych. Figura Sprawiedliwego, jakkolwiek używana współcześnie także w świeckim kontekście, ma biblijne korzenie. Postać Sprawiedliwego, widziana z chrześcijańskiej perspektywy, jest wypełnieniem powołania człowieka do świętości. Zaś wszelkie niedostatki w ludzkim dążeniu do świętości spotykają z miłosierdziem samego Boga. W ten sposób biblijny Miłosierny Samarytanin prowadzi nas do Sprawiedliwych, którzy w czasach pogardy dla ludzkiej godności nieśli pomoc bliźnim, zagrożonym śmiercią. Ich świadectwo życia, a niekiedy i śmierci, ma zaś uniwersalny charakter.